دوشنبه, 7 خرداد 1403
Slogan
  • ساعت : ۱۴:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ 
  • تعداد بازدید : 50
  • کد خبر : ۳۱۱۷۷
با حضور تدریس هادی مصلی نژاد پژوهشگر مروج ارشد:
برگزاری كارگاه آموزشی ترویجی آشنایی با طبقه بندی جدید حشره كش ها و كنه كش ها
در راستای حضور میدانی پژوهشگر مروجان ارشد وزارت جهاد کشاورزی، کارگاه آموزشی ترویجی آشنایی با طبقه بندی جدید حشره کش ها و کنه کش ها به منظور مصرف تناوبی با تدریس هادی مصلی نژاد پژوهشگر مروج ارشد حوزه آفات کشاورزی و آفتکش ها، برای کارشناسان حوزه های مختلف دراستان بوشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی؛ هادی مصلی نژاد، مدرس این دوره آموزشی ترویجی گفت: یکی از مهم ترین چالش های کنترل شیمیائی آفات کشاورزی، ایجاد جمعیت های مقاوم آفات به حشره کش ها می باشد که در این پدیده، کارائی آفتکش ها روی آفات پائین آمده و درنهایت، آفات کنترل نخواهند شد.

وی افزود: به منظور مقابله با این پدیده و یکی از اقدامات پیشگیرانه، عدم استفاده ی مستمر از یک نوع آفتکش ها به صورت پشت سرهم می باشد و در عوض، مصرف تناوبی آفتکش ها که نحوه عمل و چگونگی تاثیر متفاوتی دارند بایستی در دستور کار قرار گیرد تا پدیده مقاوم شدن آفات به تاخیر بیفتد.

گفتنی است؛در این کارگاه آموزشی که با هماهنگی، مشارکت و همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و مدیریت حفظ نباتات استان بوشهر برگزار شد، کارشناسان و مروجان، با طبقه بندی جدید حشره/کنه کش ها دراین خصوص (IRAC) آشنا شدند و بر اساس نحوه عمل و چگونگی تاثیر، طبقه بندی و گروه بندی شده اند .

 

 

 

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.10.0
    V6.1.10.0