دوشنبه, 7 خرداد 1403
Slogan
  • ساعت : ۱۰:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 
  • کد خبر : ۳۱۱۵۱
مدیریت تاكستان های سیستان در شرایط كم آبی و تغییر اقلیم
طرح جهاد میدانی محققان برای جهش تولید با مشارکت مردم

<p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span lang="AR-SA"><span style="line-height:107%">به گزارش مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سیستان و بلوچستان در راستای اجرای طرح جهاد میدانی محققان برای جهش تولید با مشارکت مردم&nbsp;این کارگاه آموزشی ترویجی حل مساله با حضور مدیر و کارشناسان جهاد کشاورزی &nbsp;شهرستانهای حوزه سیستان </span><span style="background-color:white"><span style="line-height:107%"><span style="color:black">، روسای ادارات ترویج مدیریت جهاد کشاورزی.کارشناسان مروج &nbsp;پهنه &nbsp;شهرستانهای زابل، زهک، نیمروز ، هامون و هیرمند </span></span></span><span style="line-height:107%">و تدریس رسولی محقق ارشد ملی انگور و با همراهی رئیس مرکز آموزش شهید خیابانیان زاهدان و محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی سیستان و جمعی از کشاورزان پیشرو &nbsp;منطقه در شهرستان زهک برگزار شد . </span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="line-height:107%">&nbsp;رسولی ، محقق ارشد انگور و مدرس دوره در ابتدای کارگاه به بیان توضیحاتی در خصوص &nbsp;مسئله </span><span lang="AR-SA"><span style="background-color:white"><span style="line-height:107%"><span style="color:black">عدم آشنایی باغداران سیستان با مدیریت باغ در شرایط خشکسالی و کم آبی</span></span></span></span> پرداخت </span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span lang="AR-SA"><span style="background-color:white"><span style="line-height:107%"><span style="color:black">ایشان در ادامه مباحث خود که در محل تاکستان ایستگاه تحقیقات زهک اجرا شد مطالبی در زمینه </span></span></span></span><span dir="LTR"><span style="background-color:white"><span style="line-height:107%"><span style="color:black">-</span></span></span></span><span lang="AR-SA"><span style="background-color:white"><span style="line-height:107%"><span style="color:black">لزوم هرس شدید زمستانه در شرایط کم آبی </span></span></span></span>،<span lang="AR-SA"><span style="line-height:107%"><span style="color:black"> <span style="background-color:white">تاثیر هرس سبز بر افزایش کمی و کیفی محصول </span></span></span></span>،<span style="background-color:white">کاربرد کود دامی و نحوه چالکود</span> ، <span style="background-color:white">راه های جلوگیری از تبخیر و تعرق</span><span lang="AR-SA"><span style="line-height:107%"> بیان نمود.</span></span></span></span></span></span></span></p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.10.0
    V6.1.10.0